Ansatte

Våre ansatte har alle det til felles at de på hvert sitt vis bidrar til å løse de daglige utfordringene vi har med å etterfølge leveregelen vår: Hver eneste leietaker er viktig og skal følges opp til minste detalj – av oss.

Vi opererer med en kompakt organisasjon, der alle ledd har dybdeinnsikt i virksomheten. Dette gir korte beslutningsveier og rask responstid.

Leif Arne Røsnes Adm. direktør Tel:+ 47 23 12 23 23 Mob:+ 47 91 69 40 07 E-post:send

Utleie

Ingrid Elisabeth Moe Utleiesjef Mob:+47 92 28 27 40 E-post:send

Kundeservice

Marianne Siewert Øren Leder kundeservice Mob:+ 47 94 00 28 60 E-post:send
Jon Olstad Quality Manager Tel:+ 47 23 12 23 07 Mob:+ 47 91 69 93 75 E-post:send
Hawra Al Hatem Servicemedarbeider Mob:+47 93 00 17 12 E-post:send
Jennie Bohman Servicemedarbeider Servicemedarbeider Mob:+47 94 01 30 30 E-post:send
Valentina Iversen Servicemedarbeider Mob:+47 93 00 17 12 E-post:send
Hanna Karenina Giæver Servicemedarbeider Mob:+47 93 00 17 12 E-post:send

Økonomi og administrasjon

Marit Solheim Administrasjonsansvarlig Administrasjonsansvarlig Mob:+47 99 59 20 00 E-post:send
Thore Skollerud Økonomisjef Tel:+ 47 23 12 23 25 Mob:+ 47 95 06 04 73 E-post:send
Tove Kjølstad Regnskapsansvarlig Tel:+47 23 12 23 21 Mob:+47 92 43 03 31 E-post:send
Gunn Heidi Werner Liabø Forvaltningsansvarlig Tel:+ 47 23 12 23 01 Mob:+ 47 48 22 88 04 E-post:send
Vigdis N. Olstad Servicemedarbeider Mob:+47 97 64 72 32

Drift

Kjell Næss Drifts- og eiendomssjef Kjell har ansvaret for den daglige driften av våre eiendommer. Tel:+ 47 23 12 23 02 Mob:+ 47 90 89 49 21 E-post:send
Stig Reidulff Ass. Driftssjef Stig har ansvar for bygg- og driftsrelaterte oppgaver. Tel:+ 47 23 12 23 05 Mob:+ 47 90 08 62 51 E-post:send
Tom Braaten Driftsleder Tom har driftsmessig ansvar for Haakon VIIs gt. 2 i Vika, og Alf Bjerckes vei 30. Mob:+ 47 90 08 62 52 E-post:send
Roy Ebbestad Driftsleder Roy har driftsmessig ansvar for Dronning Eufemias gate 8, Bjørvika. Mob:+ 47 90 88 41 27 E-post:send
Georg Mikkelsen Driftsleder Georg har driftsmessig ansvar for Dronning Eufemias gate 14, Bjørvika. Mob:+ 47 94 14 19 59 E-post:send
Kai Solberg Driftsleder Kai har driftsmessig ansvar for Alf Bjerckes vei 28, Alna. Mob:+ 47 91 79 33 70 E-post:send
Ivar Nygaard Driftstekniker Ivar har driftsmessig ansvar for Dronning Eufemias gate 16, Bjørvika. Mob:+ 47 47 48 51 47 E-post:send
Emir Dzinic Driftstekniker Emir har driftsmessig ansvar for Dronning Eufemias gate 16, Bjørvika. Mob:+ 47 90 86 45 13 E-post:send

Project

Ivar M. Sandvik Arkitekt MNAL Ivar ivaretar prosjekteringsoppgaver for leietakere og våre prosjekter generelt, samt forholdet til det offentlige. Tel:+ 47 23 12 23 06 Mob:+ 47 41 00 11 01 E-post:send
Jørgen L. Fremstad Prosjektsjef Tel:+47 23 12 23 18 Mob:+47 95 07 05 44 E-post:send

Styret

Jens Petter Rønning Styreleder Tel:+ 47 23 12 23 22 Mob:+ 47 90 75 46 29 E-post:send
Anne Lise Braathen STYREMEDLEM/EIER
Bjørn Anders Braathen STYREMEDLEM/EIER
Ole Martin Braathen STYREMEDLEM/EIER
Sverre E Koch Styremedlem