Sett fra det storslåtte og luftige marmorfjellet til Operaen fremstår Barcode og Bjørvika som et friskt pust i byutviklingen. Inntrykket av en bydel i rivende utvikling vil prege vårt syn på egen by og vårt eget selvbilde som byborgere. Kanskje Oslo kan bli en verdensby.
Braathen Eiendoms hovedkontor i Haakon VIIs gate 2 er dekorert med 60 års eiendomshistorie. Alt vi har og har hatt av eiendom minner oss hver dag om hvor vi kommer fra og hvor vi befinner oss. Et viktig utgangspunkt når man skal tenke fremover.
Våre leietakere er moderne, urbane mennesker som ofte benytter seg av fasilitetene arbeidsstedet kan by på. Enten det er representative kantiner, delikate dusj- og garderobeområder eller fellesarealer som innbyr til pauser eller uformelle møter. Her fra garderobeanlegget i Haakon VIIs gate 2.
Passasjen mellom to av våre tre bygg i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 14 og 16. Forbindelsen med den bakenforliggende byen via den karakteristiske fagverksbroen «Akrobaten», designet av L2 arkitekter, gjør dette til den travleste passasjen i Barcode og en av hovedportene inn til en helt ny bydel.
All verdens avansert teknologi har kun livets rett hvis det anvendes riktig. Her et utdrag fra ventilasjonsstyringen i DEG14.
Haakon VIIs gate er anlagt som en av flere akser med utspring fra slottet. I nr. 2, andre bygget på høyre side i bildet, har vi vårt hovedkontor i 8. etasje. Nr. 2 er også et av våre to flerbrukerbygg. Da det stod ferdig i 1958, representerte arkitekturen et fremoverlent Oslo, og er fortsatt i dag et topp moderne kontorbygg med beliggenhet i Oslos CBD.
Ibsen skjønte mye om menneskets psyke og menneskelige relasjoner. Fra vårt hovedkontor i Haakon VIIs gate har vi god kontakt med storbymennesket. Vi må leve i takt for å forstå helheten i våre leietakeres behov.

EN ANNEN STANDARD

Med en eiendomsportefølje bestående av kun fem store profilbygg i Oslo, deriblant tre av høyhusene i Barcode i Bjørvika, kan Braathen Eiendom tillate seg et fokus på kundepleie, miljømessig drift og foredling av egne eiendommer som få andre eiendomsbesittere kan unne seg. Vårt mål er å gi kunden flyt.

Dette er En annen standard.