MODERNE OG SENTRAL KOMBINASJONSEIENDOM AV HØY STANDARD

Braathen Eiendom eier eiendommen Alf Bjerckes vei 28-32. Dette er en av Norges største flerbruker-kombinasjonseiendommer i sin sjanger, med meget høy arkitektonisk og teknisk standard, signert Niels Torp AS Arkitekter.

Første byggetrinn, nr. 28, som ble ferdigstilt i 2011 og er på 44.000 kvm, huser Norsk Medisinaldepot, DNB Arkiv og Norpost.

Andre byggetrinn, nr. 30, på 16.000 kvm ble ferdigstilt i 2015, og huser blant annet Jungheinrich, Grundfos og H&M.

Plasseringen i Alf Bjerckes vei passer godt for de ansatte som i stor grad bruker kollektivtrafikk, men lokaliseringen er vel så ideell med tanke på logistikkvirksomheten. I kombinasjon med moderne bygningsteknologi gir dette totalt sett det Braathen Eiendom anser som “grønn beliggenhet”.