DEG8 (PWC-BYGGET)

Dronning Eufemias gate 8 – et moderne kontorbygg med enestående design- og miljøkvaliteter, tegnet av norske A-lab.

Dronning Eufemias gate 8 er første bygning i Barcode – et transparent høyhus i glass, med innvendige fellesrom over tre etasjer, lett gjenkjennelig med sine fargede glassfelt i fasaden. En fem etasjer høy åpning går tvers gjennom bygningskroppen på bakkeplan, og utgjør starten på tverrpassasjen gjennom Barcode.

Beliggenheten ved det nye utløpet av Akerselven, der Akerselv-allmenningen møter Dronning Eufemias gate, er få skritt unna Norges største kommunikasjonsknutepunkt, Oslo Sentralstasjon. Med den vestvendte langsiden mot allmenningen, har bygget en varig fritt eksponert fasade mot byen, Operaen og fjorden.

Byggets utforming og materialbruk er optimalisert for å skape gode representative arbeidsplasser for kontorbrukere med fokus på trivsel og effektivitet. Glassfasaden gir maksimal effekt av dagslys og utsikt, og de luftige fellesarealene skaper en flott atmosfære.

I de første tre etasjene mot nord er det et stort møtesenter med auditorium, mens toppetasjen rommer kantine med takterrasse og spektakulær utsikt over byen og fjorden. I tillegg er det en restaurant i første etasje med eksponering mot Dronning Eufemias gate i syd og Akerselv-allmenningen i vest.

Til tross for store glassflater og en smekker bygningskropp, er Dronning
Eufemias gate 8 et miljøvennlig bygg. Det er tilkoblet fjernvarme og fjernkjøling,
og i samarbeid med Enova er energibruken blitt optimalisert ved hjelp av utstrakt varmegjenvinning og energistyring. Energimerket er grønn C. Ved å hensynta aspekter som beliggenheten ved Oslo S, byggets brukstid samt glassfasadens positive innvirkning på trivsel/helse og arealutnyttelse/effektivitet, vil en totalvurdering vise at miljøbelastningen per brukertime er særdeles gunstig.

Med kontorplasser for over 700 ansatte har PwC sitt norske hovedkontor i
Dronning Eufemias gate 8 – de kaller det «PwC-bygget». Vaaghals, Barcode’s første restaurant, åpnet dørene i oktober 2014, og omtales som en av Oslos beste nye restauranter.

Braathen Eiendom Bjørvika AS, et selskap som inngår i Braathen Eiendom, eier 100% av Dronning Eufemias gate 8.