Oslo Konserthus

Stolt samarbeidspartner av kulturopplevelser

Vi ønsker å gi noe tilbake til en institusjon som vi mener har bidratt til å løfte det kulturelle nivået i Oslo, og som representerer kvaliteter vi verdsetter. Oslo Konserthus ligger vis-à-vis vårt hovedkontor i Vika, hvor også Oslo-Filharmonien holder hus. De har både kontorer og øvingslokaler i vårt bygg i Vika.

Veien til Oslo Konserthus er med andre ord kort for både Oslo-Filharmonien og oss. Braathen Eiendom er hovedsponsor av Oslo Konserthus, og vi håper vårt bidrag og samarbeid vil bringe konserthusets kvaliteter videre, til glede for både oss og Oslo by.

Besøk nettsiden til Oslo Konserthus her.

Foto: Oslo Konserthus