Braathen går for grønt

Braathen Eiendom blir med på strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Nå tar Braathen Eiendom, i likhet med stadig flere eiendomsselskaper, forpliktende miljøstandpunkt, og blir med på strakstiltakene i veikartet som er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

"Å inngå et enda tettere samarbeid med Grønn Byggallianse vurderes både godt og helt naturlig for oss. De har vært veldig flinke til å bevisstgjøre bransjen og vise vei for hvordan vi selv kan ta samfunnsansvar" - Adm. dir. Leif Arne Røsnes. Du kan lese hele artikkelen her.