Menneskene

Vi arbeider alle for å levere En Annen Standard.

Hver eneste kunde er viktig og skal følges opp til minste detalj – av oss. Målet er å ha Norges mest fornøyde leietakere, og for oss betyr det lojale kunder. Lojalitet skapes av positive relasjoner, men det tar tid. Derfor er tid noe vi tillater oss å bruke mye av, på hver og en av våre kunder.


Kvaliteten på service og drift i egne bygg sikres ved at vi gjør det selv. Få, om ingen, aktører i Norge har flere service- og driftspersoner fordelt per bygg enn oss. Når et behov eller en hendelse oppstår skal vi respondere, døgnet rundt, hele året om situasjonen krever det.

Ingrid Elisabeth Moe
DAGLIG LEDER
Kjell Næss
DRIFTS- OG TEKNISK SJEF
Stig Reidulff
BYGGELEDER
Tom Braaten
DRIFTSLEDER H2
Roy Ebbestad
DRIFTSLEDER DEG8
Kai Solberg
DRIFTSLEDER ABV
Ivar Nygaard
DRIFTSLEDER DEG16
Svein-Martin Storøy
DRIFTSLEDER DEG14
Emir Dzinic
DRIFTSTEKNIKER DEG16
Caroline Navarro
SALGSANSVARLIG MØTE OG EVENT
Hanne Platou
UTLEIEANSVARLIG KONTORHOTELL - for tiden i permisjon
Cristina Gjurød Braathen
MARKEDS- OG UTLEIEANSVARLIG / STYREMEDLEM
Marianne Nygårdsæter
KONSEPTSJEF
Jennie Bohman
KVALITETSANSVARLIG KUNDESERVICE
Egil Kjerstad
SERVICEMEDARBEIDER DEG8
Hege Marita Nilsen
SERVICELEDER DEG8
Rikke Virik
SERVICELEDER H2
Andrea Moe Jacobsen
FUNGERENDE SERVICELEDER DEG16
Hanane Ouzir
SERVICELEDER FLYT KONTOR DEG16
Ulrik Aanes
SERVICEMEDARBEIDER H2
Jannicke Bere
SERVICEMEDARBEIDER DEG16
Jon Olstad
CONCIERGE FLYT KONTOR DEG8
Jørgen L. Fremstad
PROSJEKTDIREKTØR
Mette Kristine Silseth
PROSJEKT- OG BÆREKRAFTSJEF
Thore Skollerud
ØKONOMIDIREKTØR
Marit Solheim
KONTORLEDER OG HR
Gunn Heidi W. Liabø
FORVALTNINGSANSVARLIG
Anita Bjørseth
ØKONOMISJEF
Trine Høyheim
REGNSKAPSANSVARLIG FLYT
Andreas Rørvik
STYRELEDER
E-post: aro@bahr.no
Anne Lise Braathen
STYREMEDLEM/EIER
Bjørn Anders Braathen
STYREMEDLEM/EIER
Sverre E. Koch
STYREMEDLEM