Konseptet Flyt®

Når behovene endres
Vi opplever en endring i kunders behov og ønsker. Fleksibilitet og fullservice står sentralt. Derfor vil vi med konseptet Flyt® gjøre arealer som møterom, stillerom og lounger tilgjengelige ved behov, samtidig som vi ønsker å legge til rette for at man skal kunne justere størrelsen på kontorarealet ettersom antallet ansatte endres. Sammen med en rekke andre fasiliteter skal vi sørge for at alle forutsetninger for å lykkes er tilstede.

Summen av forutsetningene

Vi skal ha Norges mest fornøyde kunder. Dette handler ikke bare om høy standard, det handler om oppmerksomhet, service og tilrettelegging. Det er summen av de beste forutsetningene som gjør at våre kunder lykkes. Og det utgjør kjernen i vårt Flyt®-konsept.

Flyt® kontor

Ønsker du å leie fleksible og tilrettelagte kontorer av høy standard og med premium fullservice? Vi kan hjelpe deg å finne en kontorløsning som passer ditt behov. Vi har kontorplasser for kort eller lang tids leie, enten du ønsker å sitte i Bjørvika eller Vika.

Flyt® Møte

Sentralt i Vika og Barcode har vi tilgjengelig flotte møterom og auditorier, med all den support og service det eventuelt skulle være behov for. I Barcode og Vika har vi auditorium med plass til hhv 165, 100 og 54 personer. Møterom kan reserveres med plass til 2 til 24 personer.

Hanne Platou

Utleieansvarlig kontorhotell

Ønsker du å leie fleksible og tilrettelagte kontorer? Hanne er Utleieansvarlig for FLYT kontor og hjelper deg å finne et kontor som passer ditt behov. Ta kontakt med Hanne for å vite om våre muligheter i Barcode og Vika.