Historien

Historien om oss er en historie om å ta godt vare på våre kunder. Men det er også en historie om en by i endring og hvordan vi har endret oss med byen. Men målet vårt har stått fast: Vi skal tilby den aller beste servicen overfor våre kunder, ned til minste detalj.

60- og 70-tallet

I denne perioden vokste eiendomsporteføljen til en anselig størrelse. Parallelt med veksten var det hele tiden et sterkt fokus på å drifte og forvalte egne eiendommer – kun på denne måten hadde man full kontroll på kvaliteten og servicegraden overfor leietakerne. Forvaltning, drift og vedlikehold til det aller beste for kunden utviklet seg til å bli en leveregel i selskapet.

80- og 90-tallet

I 1980 ble alle eiendommer samlet i ett eiendomsselskap, Egil A. Braathen AS. Selskapet skiftet senere navn til EAB Eiendom AS. Fokuset på forvaltning av egne eiendommer utviklet seg videre, en ikke ubetydelig oppgave, med tanke på at vi på den tiden eide mer enn 40 eiendommer samtidig. Likevel var det å tilby tett oppfølging til alle kunder prioritet nummer én.

Et nytt årtusen

På midten av 2000-tallet bestod eiendomsmassen av et bredt spekter av eiendomstyper i mange forskjellige segmenter, blant annet logistikk- og kombinasjonsbygg, handel, boliger, kontor, kjøpesenter, hotell og apartments. Som en konsekvens av økt kostnadsnivå og generell profesjonalisering i bransjen, besluttet Braathen Eiendom å velge bort mangfoldet for å konsentrere oss om få, men store profilbygg med den riktige beliggenheten i de rette segmentene. Alle de gamle eiendommene ble etter hvert avhendet, og nye eiendommer ble gradvis kjøpt opp. Dermed kunne vi vie mer oppmerksomhet til hvert enkelt bygg og ikke minst ha kapasitet til vår leveregel om å ta vare på våre kunder, ned til minste detalj.

Braathen Eiendom i dag og fremover

I fremtiden skal vi fortsette å drifte og forvalte våre eiendommer etter den aller beste standard.