DEG16 er BREEAM In-Use-sertifisert

Dronning Eufemias gate 16 ble utviklet av OSU og bygget for Visma, men ble underveis gjort om til et flerbruker-bygg. Bygget er et av de største kontorbyggene i byen, og i Barcode-rekken. Det har en rekke ulike leietakere, alt fra enkeltmannsforetak i vårt Flyt-konsept, til store selskaper som leier hele etasjer.

Etter å ha BREEAM In-Use-sertifisert DEG8 og DEG14 i løpet av 2023 (begge med karakteren Excellent), var turen nå kommet til DEG16, der vi oppnådde karakteren «Very good». Denne karakteren viser at bygget står seg godt, selv etter mer enn 10 års drift. Den sier noe om byggets iboende egenskaper. BREEAM er internasjonalt anerkjent miljøsertifiseringssystem, som f.eks. banker, investorer, potensielle nye leietakere osv kan nå enkelt sammenligne bygget med andre bygg. Kravene til sertifisering i byggebransjen blir stadig strengere, i takt med det grønne skiftet. Det er ikke lenger godt nok at gårdeier hevder at bygget er bra, det bør kunne verifiseres av en 3.part. Med sertifiseringen har vi også bekreftet at vi har kontroll på dokumentasjonen vår.

Sertifiseringen gjelder for tre år ad gangen. For veien videre vil vi motta en tiltaksliste, som er frivillig å gjennomføre, ut fra sertifiseringen. Denne listen kan bli en god rettesnor for oss i eventuelle fremtidige investeringer. Om vi på nåværende tidspunkt skulle gjort tiltak for å få en bedre karakter, ville det medført uforholdsmessige store investeringer, og det før levetiden på komponentene er gått ut. I et bærekraftsperspektiv anser vi det derfor som mer hensiktsmessig å la komponentene leve lenger før vi skifter dem ut.

BREEAM In-Use er et internasjonalt anerkjent sertifiseringssystem for eiere av eksisterende bygninger. Sertifiseringen gir oss en god oversikt over miljøytelsen til eiendommen, og fungerer også som en rettesnor etter hvor vi vil strekke oss. Den vurderer blant annet byggets energiforbruk, vannforbruk, robusthet, innemiljø og transportmuligheter. Vi har i vår bærekraftstrategi vedtatt at alle eiendommer skal BREEAM In-Use sertifiseres, og er godt i gang med dette arbeidet. Vi ser frem til fortsettelsen!