DEG8 er BREEAM In-Use-sertifisert

Dronning Eufemias gate 8 ble utviklet av OSU og bygget for PWC som en fantastisk start på Barcode i Bjørvika, men også som et av de siste «glasshusene» - miljøbølgen hadde enda ikke truffet for fullt.

Flotte lysforhold og fri utsikt til tross, fullglassfasaden medførte høy energibruk i form av kjøling på sommeren og oppvarming på vinteren. Komforten i bygget var heller ikke god nok. Den omfattende rehabiliteringen av bygget har hatt som hovedmål å forbedre dette, men å bytte ut en så stor, og relativt ny fasade var ikke forsvarlig i et holistisk bærekraftsperspektiv. Derfor valgte vi å beholde fasaden, og heller installere nye tekniske anlegg, ny solskjerming og solceller på taket. Dette er blant tiltakene som nå bidrar å gjøre DEG8 til et grønt bygg, men også et godt bygg å være i.

I forbindelse med revitaliseringen ble det besluttet å BREEAM-sertifisere bygget, hvor målet var å oppnå karakteren Excellent, den nest høyeste karakteren. Planlegging og prosjektering tok utgangspunkt i de avdekkede svakhetene og BREEAMs tekniske manual. Snart to år etter gjenåpningen har vi nå fasit i hånd; rehabiliteringen har medført halvert energibruk, vesentlig reduserte effekttopper og inneklima som forventet i et moderne kontorbygg. Det hele er dokumentert og sertifisert til karakter Excellent.

BREEAM In-Use er et internasjonalt anerkjent sertifiseringssystem for eiere av eksisterende bygninger. Sertifiseringen gir oss en god oversikt over miljøytelsen til eiendommen, og fungerer også som en rettesnor etter hvor vi vil strekke oss. Vi har i vår bærekraftstrategi vedtatt at alle eiendommer skal BREEAM In-Use sertifiseres, og er godt i gang med dette arbeidet. Vi ser frem til fortsettelsen!