En annerledes hverdag med helse i fokus

Koronautbruddet har gjort hverdagen vår annerledes.

Kjære kunder og samarbeidspartnere,

Koronautbruddet har gjort hverdagen vår annerledes. Skoler og barnehager er stengt, mange må ha hjemmekontor og/eller sitter i karantene.

Eiendomsbransjen kan bidra i stor grad til å forebygge smitte av koronaviruset. Vi samarbeider i denne forbindelse med andre gårdeiere og bransjeforeningen Norsk Eiendom, og vi jobber med våre leverandører, kunder, bankforbindelser, myndigheter og ikke minst vår egen virksomhet med å bidra maksimalt til å minimere de negative konsekvenser denne krevende situasjonen påfører alle i samfunnet.


For vår del er flere av prosjektene satt på hold, permitteringer er igangsatt, det jobbes med å sikre en større likviditetsbuffer, det jobbes med løpetider og sikring av fornyelse av pantegjelden samt at det er iverksatt omfattende tiltak for at vi skal kunne innestå for at våre bygg er forsvarlig å bruke.

Vi må ha tro på at offentlig myndighet holder ord når de uttrykker at de vil bidra med tiltakspakker for de delene av næringslivet som er mest utsatt og gjennom det være med på å sikre videre drift etter at krisen er over.

Alle våre bygg er åpne og driftspersonell er tilgjengelig hver dag for våre kunder. For informasjon om våre tiltak knyttet til å sikre forsvarlig bruk av våre bygg ta kontakt med vår konseptsjef Marianne Nygårdsæter: telefon 95 82 82 87, mail: mn@braatheneiendom.no.

Om det er andre forhold som ønskes drøftet er det bare å ta direkte kontakt med undertegnende.

Husk at helse er viktigst uansett!

Alt godt,
Leif Arne
Adm. direktør
Braathen Eiendom