Endelig åpner DEG8

Endelig åpner nye DEG8 - velkommen inn!

Glasshuset som tidligere huset PWC er blant de siste byggene som ble ført opp med glass fra gulv til tak, før miljøbølgen kom. Flotte lysforhold og fri utsikt til tross, fullglassfasaden medførte høy energibruk i form av kjøling på sommeren og oppvarming på vinteren. Komforten i bygget var heller ikke god nok. Den omfattende rehabiliteringen av bygget har hatt som hovedmål å forbedre dette. Nye tekniske anlegg, ny solskjerming og solceller på taket er blant tiltakene som nå bidrar å gjøre DEG8 til et grønt bygg.

Solseller DEG8
Solceller på taket av DEG8

I tillegg til miljøfokuset er det fra gårdeier og arkitektenes side lagt store ressurser i å velge løsninger og kvaliteter som står seg over tid. Prosjektet har helt bevisst valgt bærekraftige løsninger med tidløs design og materialbruk som reduserer behovet for fremtidige bygningsmessige endringer.

Resepsjonen gir en luftig og flott mottakelse
I DEG8 er det valgt materialer og møbler av høy kvalitet


Vi tilbyr nå leie av fleksible kontorlokaler i bygget som har Bjørvikas beste beliggenhet, med fri utsikt over sjøen og byen. Vi har ledige kontorer i både 9. og 10. etasje. Ta kontakt med Hanne Platou på 98 41 00 60 for å få vite mer om våre muligheter i DEG8, eller våre andre bygg i Vika og Bjørvika.

Les mer om Flyt kontor her