FLYT® kontorkonsept

Nye oppgaver, andre måter å jobbe på og ikke minst teknologi har endret behovene og kravene til arbeidsplassen.

Satser på økt produktivitet og mer fleksibilitet.

– Vi skal være i toppklassen, og aller helst ligge litt foran konkurrentene våre. Dette handler om mentalitet og ønske om å utfordre det etablerte.

Det sentrale spørsmålet vi stiller oss ofte er – hvordan ser et førsteklasses eiendomsselskap ut noen år frem i tid. Det er ikke noe fasitsvar, men vi bruker mye tid på å filosofere på det og svaret ligger i å forstå kundens behov, sier Røsnes, og legger til: «De tilbakemeldingene vi får fra kundene er at de opplever stadig raskere endringer, kampen om de dyktigste hodene har aldri vært tøffere, og verdiskapning per person er ekstremt viktig.»

For å kunne tilfredsstille disse kravene ønsker Braathen Eiendom å tilby enda mer fleksibilitet enn det vi gjør i dag.

– I løpet av de kommende årene vil vi gradvis innføre FLYT®, et konsept der kundene kan benytte fasiliteter på tvers av alle våre flerbrukerbygg, sier Røsnes.

Det vil si at leietakere i Haakon VIIs gate 2, og i Dronning Eufemias gate 8, 14, og i 16, kan benytte fasiliteter på tvers av byggene. Med FLYT® vil man kunne velge møterom, auditorier, personalrestauranter, takterrasser og ekstra kontorplasser på tvers av bygg, samt andre goder som elsykler etc.

– Vi ønsker å tilby et produkt hvor kundene kommer i «flytmodus», at ting fungerer og at de lever i nuet, poengter Røsnes, som er stolt av å kunne presentere en helt ny mulighet for leietakere.

Ny bransjestandard
Braathen Eiendom ser FLYT® som et ledd i arbeidet for å leve opp til visjonen «En Annen Standard», og et svar på næringslivets ønske om mer fleksibilitet.

– Det er et omfattende arbeid, og vi skal jobbe for å få dette prosjektet fullt ut i live, det er noen leiekontrakter som baserer seg på bransjestandarden, som ikke har noe med fleksibilitet å gjøre, og det er noen ting som må bygges om. Men i alt vi gjør fremover skal vi tilstrebe FLYT® på tvers av byggene, avslutter han.