Kontraktsboom for Braathen Eiendom

Stor etterspørsel, flere kontrakter signert og Coronakrisen bidrer til at leietagere søker større fleksibilitet. Resultatet gjør at vi ser lyst på 2021.

Braathen Eiendom ble startet i 1952 av Egil A. Braathen. Herfra utviklet Braathen Eiendom seg til å bli et stort selskap med eiendommer i mange forskjellige segmenter, blant andre hotell, kjøpesenter, boliger, kontorer og handel.

Da midten av 2000-tallet kom, valgte selskapet å trimme porteføljen ned til noen få og større enheter. Dette grepet ble gjort på grunn av et økt kostnadsnivå og en generell profesjonalisering av markedet. Selskapet kjøpte blant annet flere store bygg tidlig i utviklingen av Bjørvika i Oslo.

– Vi la en strategi i 2005, der vi bestemte oss for å avhende stort sett alt vi eide for å kjøpe nye bygg, sier Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom, til Finansavisen.

– 2019 var året strategien fra 2005 ble realisert. I 2019 ble de nye byggene i stor grad re-utleid til ledende bedrifter, noe som var hovedmålet med strategien fra 2005.

Økt verdijustert egenkapital
Braathen Eiendom eier i dag fem store bygg i Oslo. Tre av byggene er i Barcode-rekken, ett i Vika og ett på Alnabru. Til sammen har selskapet omtrent 132.000 kvadratmeter brutto.

Dagens eiere av selskapet er Anne Lise, Bjørn Anders og Ole Martin Braathen.

I 2019 endte årsresultatet på 14,9 millioner kroner, mot 49,9 millioner året før. Ifølge årsrapporten skal økningen i verdijusterte egenkapitalen være vesentlig høyere enn årsresultatet.

Bokført egenkapital i selskapet var på 943 millioner. Eiendomsporteføljen bokføres etter historisk kostprinsipp, noe som medfører en svært forsiktig verdivurdering.

En betydelig del av leiekontraktene inngått i løpet av fjoråret trer i kraft frem i tid. Selskapet forventer at dette vil løfte leieinntektene betraktelig fra 2021, ifølge årsberetningen.

– Vi har aldri inngått så mange nye kontrakter som i 2019, så vi er veldig fornøyd med året. Det kom inn flere nye og ledende kunder hos oss, som vi er veldig stolte av, sier han.

Utviklingsår ga fall
Årsaken til de lavere leieinntektene var utvikling av bygget i Dronning Eufemias gate 8, som sto tomt etter at PwC forlot det.

– Fjoråret var et utviklingsår, der dette bygget på nesten 18 000 kvadratmeter var tomt. Bygget skal stå ferdig våren 2021. Da kommer inntektene, og her skal blant andre Astrup Fearnley og advokatfirmaet Føyen Torkildsen flytte inn.

Finansavisen har tidligere omtalt at rehabiliteringen av Dronning Eufemias gate 8 vil koste over 300 millioner kroner.
– Vi lever ikke av inntektene nå, men av inntektene i fremtiden. På den måten er 2019 det beste året noen gang, hevder Røsnes.

I tråd med budsjett
Røsnes sier at det er to eiendomseksponeringer for selskapet: kontorbygg og kombinasjonsbygg.

Han beskriver begge som «prime»-eiendommer med den beste beliggenheten: Våre kunder er i mindre grad berørt av corona. Vi har minimalt med handel, restaurant og ingen hoteller, forteller Røsnes. Braathen Eiendom ligger inntektsmessig i henhold til budsjett, og selskapet har unngått tøffe forhandlinger med leietagere. Røsnes er usikker på om digitalisering og hjemmekontor vil føre til lavere kontoretterspørsel, og mener at det uansett er for tidlig å konkludere. Kontorets betydning knyttet til bedriftskultur, samhandling og prestasjoner på høyt nivå tror vi kommer til å fortsatt være stor, sier Røsnes.

Nytt konsept
Røsnes forteller at Braathen Eiendom har inngått flere leieavtaler etter mars med ledende aktører, og han ikke ser endret arealbehov hos dem.

– Men fleksibilitet har blitt viktigere. I 2017 startet Braathen Eiendom med et konsept kalt Flyt, et kontorhotell som skal møte kundenes behov for fleksibilitet. I Flyt-lokalene leies kontorer og møterom med fleksibel løpetid. Leietageren kan også bruke lokalenes tjenester uavhengig av hvilket bygg man har fast plass i.

Ved oppstart var 150 kvadratmeter satt av til Flyt-konseptet. Innen våren 2021 vil selskapet ha 12.000 kvadratmeter under Flyt-konseptet. Nå er vi i en ekstrem oppbygningsfase, der vi konverterer tradisjonelt utleieareal til Flyt-areal.

Raskere utvikling
Coronakrisen gjør at trenden der leietagere søker større fleksibilitet utvikler seg raskere, tror Røsnes.

– Corona har fremskyndet det alle har snakket om, at fleksibilitet stadig vil bli viktigere. Hadde ikke coronakrisen kommet, ville dette kanskje tatt tre år, istedenfor et halvt år. Den typiske Flyt-kunden er en tradisjonell kontorleietager som ønsker større fleksibilitet, og derfor leier ad hoc-behovet hos oss. Istedenfor å leie 1.000 kvadratmeter året rundt, leier kunden kanskje 800 kvadratmeter fast, og leier de resterende 200 kvadratmeterne hos oss, kun når det trengs, svarer Røsnes.
Røsnes mener at Braathen Eiendom ikke hadde klart å få inn de nye kundene uten Flyt-konseptet.

Les hele artikkelen her: https://finansavisen.no/nyhete...;