Ny daglig leder i Braathen Eiendom

Etter at daglig leder Leif Arne Røsnes brått gikk bort 14. mars 2022 ble Ingrid E Moe utnevnt til fungerende daglig leder.

Ingrid gikk da fra tittelen Direktør for Utleie og marked, en posisjon hun hadde hatt siden oktober 2020. I rollen som Direktør for Utleie og marked hadde Moe gjort en solid innsats med å både bidra til revitaliseringen av DEG8, rulle ut Braathen Eiendoms satsing på konseptet Flyt, samt inngå kontrakter med attraktive leietakere som styrket Braathen Eiendoms profil.

Til tross for de triste omstendighetene, klarte både Moe og resten av de ansatte å opprettholde Braathens løfte om å levere En annen standard til leietakere og kunder.

- For styret er det både gledelig og betryggende at Ingrid takket ja til å tre inn i stillingen som Daglig leder på fast basis. Hun kjenner bedriften godt og har levert gode resultater. Under hennes ledelse har vi lagt et tungt år bak oss, og vi føler oss sikre på at hun fremover vil lede firmaet videre i en god retning uttaler styreleder Andreas Rørvik.

- Selv om jeg gjerne skulle sett at forholdene rundt min tiltredelse var av en mer positiv art, er jeg takknemlig for å ha fått denne muligheten, uttaler Moe. Organisasjonen består av en gjeng veldig dyktige folk, og jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet med dem.