Historien om oss er også en historie om hvordan Oslo har vokst frem. Vi har fått være med på å prege hovedstaden, og den har fått prege oss. Hele tiden har vi hatt som mål å tilby den beste kundeservice for våre leietakere.

50-TALLET

Konsernet vi i dag kjenner som Braathen Eiendom så dagens lys i etterkrigsårene, da Egil A. Braathen startet sitt personlige selskap, nærmere bestemt i 1952. Byggebransjen var i fokus fra start, og en portefølje av forskjellige bygg og tomter vokste raskt. Eiendommene befant seg hovedsaklig i Oslo-området.

60- OG 70-TALLET

I denne perioden vokste eiendomsporteføljen til en anselig størrelse. Forvaltning, drift og vedlikehold til det aller beste for leietakeren utviklet seg til å bli en leveregel i selskapet.

80- OG 90-TALLET

I 1980 ble alle eiendommer samlet i ett eiendomsselskap, Egil A. Braathen AS. Selskapet skiftet senere navn til EAB Eiendom AS. Fokuset på forvaltning av egne eiendommer utviklet seg videre, en ikke ubetydelig oppgave, med tanke på at vi på den tiden eide mer enn 40 eiendommer samtidig. Likevel var det å tilby tett oppfølging til alle leietakere prioritet nummer én.

ET NYTT ÅRTUSEN

Rundt årtusenskiftet innså vi at bransjen og landskapet var i endring. Høsten 2005 tok vi konsekvensen av at vedlikehold og drift av våre mange eiendommer begynte å utfordre vår leveregel: At hver eneste leietaker er viktig og skal følges opp til minste detalj. Derfor solgte vi en hel rekke eiendommer og kjøpte noen få nye. Kriteriene for nyanskaffelsene var klare; fremtidens leietakere kommer til å kreve mer av sitt leieforhold enn at det kun er et tak over bedriftens hode. Lokasjonen må i tillegg gi et varig konkurransefortrinn, i form av bl.a. kontoreffektivitet, rekruttering, trivsel, identitet, reisetid etc. Vi skiftet navn til Braathen Eiendom i 2006.

DAGENS BRAATHEN EIENDOM

Vi har en lang historie å lene oss på, og bred erfaring med forvaltning og drift av eiendommer – for ikke å snakke om det viktigste: Vi har ivaretatt våre leietakere i 60 år. I fremtiden skal vi fortsette å drifte og forvalte våre eiendommer etter den aller beste standard. Det er nødvendig for å oppnå det servicenivået vi ønsker.

For vi vil være med på å prege Oslo, også i fremtiden. Det er en by som fortjener gode bygg der leietakeren står i sentrum for alle handlinger.

Eiendomsbransjens mest anerkjente kundetilfredshetsundersøkelse, foretatt av Scandinavian Leadership, ga oss i 2008 en totalscore på 74 poeng, som var det høyeste nivået noensinne målt. Da de, etter våre seks år med total fornyelse av eiendomsporteføljen, på nytt foretok undersøkelsen blant leietakerne, hadde konkurrentene våre i mellomtiden økt toppnivået til 76 poeng. Høsten 2014 satte Braathen Eiendom med 85 poeng på nytt en ny standard i bransjen. En annen standard.

Les mer om En annen standard her.